esta

ESTA USA – podmínky k cestování

Čeká vás cesta do USA a hledáte potřebné informace, které by vám usnadnily přípravy na cestu tak, abyste splnili veškeré podmínky k vycestování?

Důležitou informací v tomto případě je, že Česká republika má se Spojenými státy americkými bezvízový styk a není tedy potřeba žádat o klasické vízum.

K cestování do USA vám postačí cestovní registrace ESTA, což je automatizovaný systém používaný ke zjištění, zda žadatel o cestu do Spojených států splňuje požadované podmínky v rámci bezvízového programu.

Jedná se o zmodernizovaný elektronický systém cestovní registrace ESTA, který elektronickou formou nahrazuje dříve užívaný systém papírových průvodek. Tento systém je v současnosti povinný pro všechny žadatele o cestování do USA ze zemí, které mají se Spojenými státy bezvízový styk, stejně jako i naše republika.

Jednou z podmínek pro získání výše zmiňované registrace ESTA  víza je délka trvání pobytu na území USA, které nesmí překročit délku 90 dnů.

Další podmínkou je platný biometrický pas.

Podat žádost o registraci ESTA víza je velmi jednoduché a snadné. Stačí pouze vyplnit registrační formulář na webových stránkách ESTA, zodpovědět dotazy dle požadovaných instrukcí a následně odeslat. Doporučuje se žádost o registraci poslat co nejdříve po naplánování vaší cesty do USA.

Jakmile žádost vyplníte a on-line odešlete, proběhne kontrola vámi uvedených údajů za pomoci příslušných databází. Po provedené kontrole může ESTA vydat rozhodnutí k povolení bezvízového cestování.

Povolení ohledně registrace ESTA může mít formu:

Odsouhlaseno – tzn. žadatel má povolení k bezvízové cestě do USA. Toto povolení ESTA USA je platné po dobu 2 let ode dne vydání. Je možno s touto povolenou registrací vycestovat po stanovenou dobu platnosti i vícekrát, aniž byste museli při další cestě znovu žádat o povolení.

Očekává se projednání – pokud obdržíte toto vyrozumění, je potřeba vyčkat na rozhodnutí, které by mělo být do 72 hodin vydáno. Momentální stav žádosti můžete sledovat na webových stránkách ESTA.

Neodsouhlaseno – jestliže obdržíte vyrozumění, že vaše žádost byla zamítnuta, můžete na velvyslanectví nebo konzulátu USA požádat o klasické vízum. Další možností v případě zamítnutí žádosti je opětovné zažádání o registraci ESTA po uplynutí termínu deseti dnů. Pokud ovšem nebudou opět splněny podmínky pro odsouhlasení registrace v systému ESTA, nezbývá než podat žádost o vízum na velvyslanectví nebo konzulátu Spojených států amerických.

Údaje v žádosti o registraci ESTA USA vyplňujte pravdivě, zabráníte tím případným potížím, které by vám mohly vzniknout při odhalení nepravdivých údajů, v krajním případě trvalým odepřením vstupu na území USA.

Pokud hodláte cestovat s nezletilými dětmi, je potřeba zažádat samostatně i pro ně o povolení registrace ESTA. Děti musí mít také svůj vlastní platný biometrický pas.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *